Stilling: Evisdom > vitenskap >

Hva er ferskvannsøkologi?

ferskvannsøkologi er et spesialisert underkategori av den samlede studiet av organismer og miljøet. I motsetning til biologi, økologi refererer til studiet av ikke bare organismer men hvordan de reagerer, og påvirkes av de naturlige omgivelsene eller økosystem. Ved å studere planter og dyr i en vannmasse samt deler av vannet selv, en vitenskapsmann som spesialiserer seg i ferskvannsøkologi kan finne viktig informasjon om helse og behovene til en ferskvann systemet.

Snarere enn å studere den store verden av saltvann som marine økologer, forskere som arbeider i ferskvannsøkologi konsentrere seg om økosystemene av organer av ikke-brakkvann, som innsjøer, dammer og bekker. Noen kan også fungere i våtmarksområder miljøer der vannet er hovedsakelig fersk. Informasjonen som ferskvann økologene samle kan være nyttig for bevaring innsats for planter og dyr, men også gir data som kan effekten mennesker også.

I studiet av ferskvannsøkologi, forskere forsøke å få nøyaktige ideer om hvordan en kropp av ferskvann går om dens daglige eksistens. Hver detalj, fra microbic skapningene travelt skape alger, til de store krypdyr eller avian rovdyr tilstede, effekter livet av økosystemet. Nye faktorer som kan forstyrre og omorganisere økosystemet dramatisk, og kan variere fra en introdusert eksotiske arter, kjemiske avrenning fra et nytt industrianlegg, eller til og med økt bruk hvis vannet blir en turist sted. Ved å forstå hvordan denne kroppen vann oppfører seg under normale omstendigheter, kan ferskvann økologene foreta en kvalifisert gjetning på hvordan nye faktorer som vil påvirke nærmiljøet.

For bevaring innsats kan ferskvannsøkologi gi omtrent nøyaktig ideer om hvordan populasjoner av planter eller dyr er bevart i deres miljø. Dette kan bidra avgjøre om en døende art er gitt beskyttende status av styrende organer, eller om en allerede truede arter er utvinne pga bevaring innsats. Selv om mesteparten av arbeidet er basert på sannsynligheter og befolkningen grafer heller enn bokstavelig folketellingen ta, kan ferskvann økologene gi et ganske klart bilde av hvilken vei en art som foregår, og identifisere viktige faktorer som bestemmer den situasjonen.

Mennesker utbytte av studier i ferskvannsøkologi også. Som den største komponenten i økosystemet er vannet hele tiden testet og analysert for viktige data som kjemisk sammensetning og mulige farer. Arbeidet med ferskvann økologene kan brukes til å bestemme levedyktigheten til et nytt drikkevann kilde eller teste en gjeldende vannkilde for mulig forurensning. Ved å beskytte drikkevannskilder, er ferskvann økologene bidrar ikke bare til det gode for miljøet, men godt av sin egen art også.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------