Stilling: Evisdom > Internett >

Hva er Metcalfe’s lov?

Metcalfe's lov er en matematisk formel for å måle verdien som et kommunikasjonsnettverk har. Den ble utviklet av Robert "Bob" Metcalfe, en elektroingeniør som ble en pioner innen webteknologier.

Metcalfe's lov groper suksessen av et kommunikasjonsnett på antall brukere. Mer spesifikt, har denne loven at nettverket verdien vokser eksponentielt etter hvert som nettverket samler flere brukere. Metcalfe først formulerte loven i forhold til Ethernet-et lokalt nettverk (LAN) teknologi som han og forsker D. R. Boggs oppfunnet. Denne teknologien lenker personlige datamaskiner, men det kan brukes på Internett generelt, til Web 2. 0-teknologier, eller til hvilket som helst antall telenett (telefoner, faks, etc. ) der kryss-tilkoblinger er nødvendig for nettverket som helhet å ha verdi.

For eksempel, et sosialt nettverk med kun en registrert bruker i realiteten ville være ubrukelig. Hvis 100 brukere registrere seg, men blir det mer attraktivt og gunstig for hver enkelt bruker. Hvis 1000 personer registrere deg, enda bedre. Jo flere som melder seg inn, jo mer nyttig, underholdende eller verdifulle området blir.

Uttrykt matematisk, Metcalfe's lov sier at V=N2, der V står for verdi og n står for antall brukere. Metcalfe første illustrert dette konseptet i 1980 lysbildeserie presentert for tidlig Ethernet adopters, det var brakt til publikums oppmerksomhet i en september 1993 Forbes magazine artikkelen skrevet av George Gilder.

De siste to tiårene har Metcalfe's lov blitt noe kontroversiell, spesielt i de siste årene. Noen har hevdet Metcalfe's lov er regelrett galt, andre sier det er rett og slett misforstått.

Siden hans originale konsept, har Metcalfe avklart flere punkter. Han har lagt til at når Metcalfe lov kan brukes til sosiale nettverk (og dermed sosiale nettsteder som MySpace, Facebook og LinkedIn), er det ikke bare antall brukere som må vurderes, men også affinitet mellom brukere. Han har også påpekt at loven fungerer best når den brukes til mindre nettverk og taper verdi når begreper som "tilkoblet" og "value" kan ikke tallfestes.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------