Stilling: Evisdom > industri >

Hva er ulike metoder for farlig materiale Shipping?

farlige materialer, også kjent som Hazmat eller farlig gods, er faste stoffer, væsker eller gasser som er generelt klassifisert som potensielt farlig for mennesker, dyr eller miljø. Farlig materiale skipsfart krever vanligvis en nøyaktig metode for transport for å avverge disse potensielle truslene. Disse metodene kan variere avhengig av hva slags farlig materiale blir sendt og i hvilke land de blir transportert.

Metodene for farlig materiale shipping generelt kan deles inn i tre deler. Et farlig materiale er vanligvis klassifisert i henhold til hvilken type farlig materiale det er, og deretter merket deretter. En hensiktsmessig transportmiddel må også velges for farlig materiale. Frakt og transport av farlig materiale i seg selv vanligvis håndteres av en profesjonell valgt for oppgaven.

Før forsendelse noe farlig materiale, de fleste vestlige land krever en klassifisering og merking system av farlig gods. Dette kan bidra i identifisering av hva slags Hazmat blir transportert. For eksempel kan farlige materialer bli klassifisert som eksplosiver, komprimerte gasser, brennbare væsker, brannfarlige faste stoffer, oksiderende stoffer, radioaktivt materiale, etsende væsker eller diverse. Hver av disse individuelle klassifikasjonene består normalt av sub grupper, som ytterligere spesifiserer typen Hazmat. Diamond-formet farge og design koder vanligvis brukes til å skille disse typene, som gir umiddelbar informasjon om innholdet i farlig gods.

Transport metoder for farlig avfall vanligvis avhenger av hvilken type farlig avfall som skal sendes. Hazmat kan sendes ved hjelp av kjøretøy som fly, tog eller lastebiler. Mange typer av lastebiler kan benyttes for farlig materiale frakt. Disse inkluderer lastebiler, bulk tankskip, ISO tank containere, rør tilhengere og lastebiler med bulk stridsvogner.

Ettersom disse lastebilene ofte bruker offentlig vei for frakt ruter, plakater ofte er plassert på utsiden av kjøretøyer å gjøre folk oppmerksom på at Hazmat blir transportert.

Noen ganger, arbeidstakere skipet farlig materiale for hånd. Dette kan vanligvis være et resultat av å ikke vite et materiale er farlig. Mange ganger kan det være tegn på korrupte forretningspraksis, der Hazmat forskrifter blir ignorert, så vel som arbeidstaker sikkerhetsstandarder.

Workers involvert i farlig materiale shipping normalt er pålagt å ha noen form for akkreditering . Dette kan bety gjennomgått omfattende opplæring og bestått en test for å bli sertifisert avsender eller transportør. Ifølge den farlige natur Hazmat, er dette normalt kreves for å sikre den sikreste transporten mulig.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------