Stilling: Evisdom > industri >

Hva er de ulike Environmental Engineering Services?

Environmental engineering gjelder prinsippene av flere ingeniører og vitenskapelige disipliner for å sikre vern og ansvarlig forvaltning av miljøet. Nærmere bestemt, trekker dette feltet på de grunnleggende elementene i kjemi, biologi og geologi. Men, observerer miljøteknikk også kjemiske, sivile og mekanisk engineering praksis, så vel som styres av miljøet lover for offentlig helse og sikkerhet. Siden dette feltet omfatter et så bredt spekter av studier, miljøteknikk tjenester også variere sterkt i omfang.

Heading listen over vanlige miljø ingeniørtjenester er miljømessig konsekvensutredning. En evaluering av den mulige virkningen på miljøet i spørsmålet kan gjøres før foreslått bygging på et område, eller som svar på påvente rettstvister som et resultat av et prosjekt har blitt gjennomført og forårsaker problemer. De spesifikke tjenestene som tilbys i begge tilfeller inkluderer vanligvis en evaluering av kvaliteten på luft, vann og biologisk mangfold i området. Men miljømessige ingeniører også vurdere hvordan anleggsforhold pålegge menneskers liv i form av støy nivå, visuell påvirkning, eller økonomiske konsekvenser. Vanligvis omfatter ingeniør miljømessige konsekvenser også anbefalinger om renseteknologi og opprydding av relevante faktorer som kan negativt påvirke miljøet og samfunnet rundt.

Prosessen med å samle inn, lagre og behandle avløpsvann representerer en annen nøkkel deling av miljø ingeniørtjenester. Kort sagt innebærer dette transport av menneskelig avfall vekk fra boligområder til et anlegg hvor det kan behandles med ulike typer teknologi før det slippes ut i miljøet. Behandlingen metodene vanligvis følger en progresjon av organiske kontroller å filtrere fast avfall, fjerne nitrogen og fosfor, og introdusere antibakterielle midler til å desinfisere de gjenværende materiale før det slippes ut i overflatevann eller andre utpekt vannvei system.

Miljøteknologi tjenestene også omfatte overvåking naturlige nedslagsfelt systemer for å identifisere og forbedre potensielle kilder som kan styrke den offentlige vannforsyningen. Disse tjenestene vanligvis omfatte en vurdering av den økologiske tilstanden til systemet, samt volumet av vannet kanaliseres til området via ulike andre kilder, slik som smelter regn og snø eller andre vannområder. Ingeniører som arbeider på dette området er også involvert i å utforme systemer for å fange og lagre trengte vann, i tillegg til å utvikle behandling planer, om nødvendig.

Miljøteknologi omfatter også farlig avfall for å minimere innvirkningen av potensielt skadelige stoffer til miljøet og folkehelsen. Mot dette målet, noe miljø-ingeniørene fra sakkyndig vurderinger og anbefalinger som bidrar til utvikling av miljømessige lover og forskrifter. I tillegg vil mange ingeniører tjene som tredjeparts konsulenter for å identifisere og bistå i opprydding av forurensede områder.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------