Stilling: Evisdom > industri >

Hva er ulike metoder for farlig avfall Clean Up?

ulike metoder for farlig avfall rydde opp avhenger både av type farlig avfall som skal rengjøres og hvor det farlige avfallet ligger. I mange tilfeller kan tilstedeværelsen av farlig avfall være et offentlig helse bekymring og bli plikten til offentlige organisasjoner til å rydde opp. Det er vanligvis viktig at farlig avfall rydde opp metodene som brukes ikke truer noen menneskelig befolkning eller økosystemer. Feil rydde opp metoder kunne skape bivirkninger som er så like farlig som trusler fra den opprinnelige farlig avfall.

Materialer som kan påføre enten øyeblikkelig eller potensiell fare for den generelle helsen til publikum og miljøet betegnes som farlig avfall. Disse effektene kan være enten død eller langvarige helseproblemer for befolkningen. Farlig avfall er definert som farlig fordi de er avfall som ikke kan elimineres ved konvensjonelle metoder og krever spesielle personell og strategier for å møte faren.

Farlig avfall kan deles inn i flere kategorier inkludert radioaktive, brannfarlige, kreftfremkallende , giftig og eksplosiv. Hver av disse forskjellige typer avfall krever egne spesifikke farlig avfall rydde opp strategien. Likevel, rydde opp strategier har en tendens til å følge to linjer, tenkte: separasjon og ødeleggelse. Separasjon betyr at farlig avfall er fysisk fjernet og plassert inn i en sikker sone der det ikke vil skade den offentlige eller miljø. Destruksjon av farlig avfall forsøk på å eliminere farlig avfall helt, eller endre den kjemiske strukturen av avfallet slik at det ikke lenger er farlig.

ødelegge farlig avfall kan inkludere forbrenning som innebærer å brenne avfallet innholdet på en ekstremt høy temperatur. Ulike teknologiske fremskritt i utviklingen av forbrenningsanlegg enheter har forbedret denne metoden. Farlig avfall deponier er permanent disponering innretninger brukt til å lagre farlig avfall. Slike fyllinger kan være enten over bakken, fungerer som en vanlig søppelfylling, eller kan ringe for internering av avfallet dypt nede i bakken. Sement strategier innebære minske av avfall toksisitet og mulig overføring av toksisitet gjennom en størkning eller stabilisering av avfall ved hjelp av sement.

Enkelte farlige stoffer også kan gjenvinnes. Resirkulering eliminerer farlige aspektene ved et stykke av avfall, samtidig gjør materialet miljøvennlig. Strategier som gjenvinning vektlegger en mer økologisk vennlig tilnærming til farlig avfall rydde opp med offentlige helse-og miljømessige mål i tankene.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------