Stilling: Evisdom > folk >

Hva er de primære Forskjeller mellom Freuds og Jungs teorier?

Freud og Jung delte et forhold i mange tiår, som Jung, de yngre partner, lært mer om Freuds teorier om det ubevisste. Kanskje heldigvis moderne psykologi, Jung senere kom til å avvise noen av Freuds teorier, og lenet sig mot sin egen metode for psykologi som han kalte analytisk. Begge mennene trakk på konseptet av det ubevisste som en måte å forklare drømmer, men Jung trakk mer på en flerlags konseptet underbevissthet. Den primære forskjellene mellom Freud og Jung er interessante å observere.

En hovedkonklusjon splittelsen som skiller de to psykiaterne gjelder religion. Freud mente religion var en flukt og en feilslutning, som ikke burde spres. Hans forhold til religion minner om at av Karl Marx. Religion var "opiat" av massene. Hans tro var fullt i tankene evne til å få tilgang til sin ubevisste tanker, og dermed herding alle nevroser.

Jung omvendt mente at religion var et viktig sted for trygghet for den enkelte som han eller hun begynte prosessen med individuation, utforske og ta imot alle deler av selvet. Religion videre var et middel til kommunikasjon mellom alle typer mennesker, fordi selv om religioner skilte de arketyper og symboler forble den samme.

Jung ikke praktisere en tradisjonell kristen religion, men snarere lente seg mot å utforske det okkulte. I enkelte av Freuds brev, anklager han Jung antisemittisme, basert ikke så mye på aksept av jødedommen som religion, men på diskriminering av jøder generelt. Jungs respekt for religiøse aspekter ved jødisk liv var større enn Freuds imidlertid.

Freud og Jung uenige om hva som utgjorde det ubevisste. Freud sett det ubevisste som en samling av bilder, tanker og erfaringer den enkelte nektet å behandle, noe som fører til nevroser. Jung lagt til denne definisjonen ved å si at enkelte hadde også et kollektivt ubevisste, en gruppe delte bilder og arketyper felles for alle mennesker. Disse ofte boblet opp til overflaten av det personlige ubevisste. Drømmer kan bli bedre forstås ved å forstå den symbolske referansepunkter av universelt felles symboler.

Freud mente at den viktigste drivkraften bak menn og kvinner virksomhet ble fortrengt eller gitt uttrykk for seksualitet. Oppfylt seksualitet ført til patologiske tilstander. Jung mente at kjønn utgjør bare ett av mange ting som driver mennesker. Enda viktigere er mennesker drevet av deres behov for å oppnå individuation, helhet eller full kunnskap om selvet. Mange følelser drive mennesker til å handle i psykologisk usunn måter, men alle disse måtene var en lengsel etter et ønske om å føle seg komplett.

Det bevisstløs til Freud var lageret for alle undertrykte seksuelle begjær, noe som resulterer i patologisk eller psykisk sykdom. Bare gjennom legging bare det ubevisste kan en person oppdage hvordan du skal leve lykkelig og komme seg fra psykiske lidelser. Jung omvendt, mente at det ubevisste ofte kjempet på egen hånd for helheten, og at psykiske lidelser ikke var patologi, men bevisstløs regulering av følelser og lagret erfaring tenderer mot individuation.

Målet med terapeuten, henhold til Jung, var å hjelpe personen anerkjenne arbeidet til det ubevisste, og således å hjelpe pasienten til å forstå hvordan bedre å strebe etter individuation som skulle produsere en "hel" person.

Mens Freud tenderer mot en mesterlig måte å storme det ubevisste til denude det av fortrengte følelser, Jungs banen er mer i tråd med de senere humanistiske psykologer. Det inspirerer holistisk Gestalt skolen, og senere terapeutisk skoler.

Ideen om en bevisstløs generelt er nesten universelt akseptert, men verken Freud eller Jung mente at etter en forklaring fortsatte terapeutiske arbeidet var nødvendig. Senere psykoanalytiske skoler som de som posit atferdsmessige endringene har vist seg mer vellykket i behandlingen av psykiske lidelser. Når underliggende følelsene blir forstått, ligger arbeidet med å hjelpe til å oppheve disse følelsene og erstatte dem med mer positive tanker. Dette arbeidet er noe både Freud og Jung ignorert. Likevel er vi i gjeld til både teoretikere for deres bidrag til psykiatri. I praksis er de kreditert med begynnelsen innen psykiatri.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------